CSL mban trajnim me temën “Inicimi i konfliktit administrativ dhe rastet strategjike” Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (#CSL) të hënën, me datë 27.02.2023, mbajti trajnim me temën “Inicimi i konfliktit administrativ dhe rastet strategjike”, ku me këtë rast u diskutua mbi... 28 Shkurt, 2023 Rasti i dytë ku CSL dorëzon padi për konflikt administrativ kundër vendimit për refuzimin e kompensimit për personin paraplegjik dhe tetraplegjik Më Shumë Organizata paditëse GLPS dhe një qytetar i Republikës së Kosovës, të cilit i është refuzuar kompensimi për personin paraplegjik dhe tetraplegjik dhe i është mohuar e drejta në kujdestar... 1 Mars, 2023 Padi për konflikt administrativ kundër vendimit për refuzimin e kompensimit për personin paraplegjik dhe tetraplegjik Më Shumë Të nderuar qytetarë ,

Ju njoftojmë se sot, Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL), platformë e themeluar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ka dorëzuar:

Padi për konflikt administrativ kundër...
8 Shkurt, 2023
CSL mban puntorinë: Efikasiteti në sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë përmes rasteve strategjike, inspektimeve, ndjekjes penale dhe gjykimit të këtyre rasteve Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) me datë 14 dhjetor 2022 mbajti punëtorinë me temë:“Efikasiteti në sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë përmes rasteve strategjike, inspektimeve, ndjekjes penale... 15 Dhjetor, 2022 CSL mban trajnim me temën“E drejta në ambient të pastër dhe parandalimi i mbeturinave" Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) me datë 04.11.2022, mbajti trajnim me temën“E drejta në ambient të pastër dhe parandalimi i mbeturinave”, ku me këtë rast u diskutuan temat... 10 Nëntor, 2022 Ankesë për shkeljen e të dhënave personale në rastet e raportimit të vetëvrasjeve Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) ju njofton se ka pranuar kërkesën e Qendra për Informim dhe Përmirësim Social (QIPS) për t’i ofruar ndihmë juridike në fushën e të... 10 Nëntor, 2022 CSL parashtron ankesë në Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE) kundër të licencuarit KESCO për moskryerjen e oligimeve ligjore. Më Shumë Të nderuar qytetarë,


Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (#CSL) ju njofton se ka parashtruar ankesë në Zyrën e Rregullatorit për Energji (#ZRRE) kundër të licencuarit KESCO për moskryerjen e oligimeve...
10 Nëntor, 2022
Padi për konflikt administrativ kundër vendimit për refuzimin e trajtimit mjekësor jashtë institucioneve publike shëndetësore Më Shumë Organizata paditëse GLPS dhe një qytetare e Republikës së Kosovës, të cilës i është refuzuar trajtimi mjekësor jashtë institucioneve publike shëndetësore kanë paraqitur padi për konflikt administrativ. Kjo padi... 21 Korrik, 2022 GLPS dhe dy qytetare të Republikës së Kosovës, viktima të sulmit nga qentë endacakë kanë paraqitur padi për mosveprim të organeve shtetërore Më Shumë Organizata paditëse GLPS dhe dy qytetare të Republikës së Kosovës, të cilat kanë pësuar sulm nga qentë
endacakë kanë paraqitur padi për mosveprim të organeve shtetërore, shkelje të të drejtave...
22 Qershor, 2022
Prishtina Insight: Supreme Court Upholds Suspension of ‘Adventure Park’ Project Më Shumë Acting on NGOs’ requests, the Supreme Court on May 4 enforced the Court of Appeal’s suspension of the 'Adventure Park' project in the protected area of Gërmia Park.
The Group...
6 Maj, 2022
CSL: Gjykata Supreme konfirmon pezullimin e "Parkut të Aventurave" në Gërmi Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL), platformë e themeluar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ju njofton se: Gjykata Supreme ka konfirmuar pezullimin e "Parkut të Aventurave"... 4 Maj, 2022 Gjykata Themelore në Prishtinë përsëri ka aprovuar propozimin e GLPS dhe OJQ ‘Gjethi’ për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimeve për Leje Ujore dhe Mjedisore për Hidrocentralin Lepenci 3 Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) njofton se Gjykata Themelore në Prishtinë përsëri ka aprovuar propozimin e GLPS dhe OJQ ‘Gjethi’ për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimeve për Leje... 21 Prill, 2022 Departamenti për Çështje Administrative, ka aprovuar propozimin e GLPS dhe Gjethi për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimit për Leje Ujore dhe të Vendimit për Leje Mjedisore për Hidrocentralin Lepenci 3 Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL), platformë e themeluar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ju njofton se:
Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative, ka aprovuar...
26 Janar, 2022
Qendra dorëzon padi kundër Lejes Ujore dhe Lejes Mjedisore për Hidrocentralin Lepenci 3 Më Shumë  Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL), platformë e themeluar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ka dorëzuar: “Padinë për Konflikt Administrativ kundër Lejes Ujore dhe Lejes Mjedisore... 14 Janar, 2022 Punëtoria: Efikasiteti në mbrojtjen e ambientit përmes rasteve strategjike, inspektimeve, ndjekjes penale dhe giykimit të këtyre rasteve Më Shumë Qendra për Raste Gjygësore Strategjike (CSL) organizon punëtorinë me temën: “Efikasiteti në mbrojtjen e ambientit përmes rasteve strategjike, inspektimeve, ndjekjes penale dhe giykimit të këtyre rasteve”Kjo punëtori synon të...
14 Dhjetor, 2021
Rikthehet masa pezulluese mbi punën e Hidrocentralin Brezovica - HC Brezovica në Shtërpcë Më Shumë Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës dhe përfaqësues te mediave,Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se Gjykata Supreme e Kosovës ka rikthyer masën pezulluese mbi punën e Hidrocentralit në...
29 Nëntor, 2021
Diskriminimi ndaj anëtarëve të komuniteteve në kundërshtim me standardet kushtetuese dhe dinjitetin e njeriut! Më Shumë REAGIM PUBLIK!

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) platformë e GLPS-së, shpreh keqardhje të thellë dhe e dënon aktin e djeshëm të diskriminimit në baza racore kundër pjesëtarëve të komuniteteve...
22 Nëntor, 2021
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme në Rastin e Hidrocentraleve në Deçan Më Shumë KOMUNIKATË PËR MEDIA:
“Aktgjykimi i Gjykatës Supreme në Rastin e Hidrocentraleve në Deçan”Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës dhe përfaqësues te mediave,
Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se Gjykata Supreme...
15 Tetor, 2021
Edhe sa punëtorë duhet ta humbin jetën që institucionet të këndellën? Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) platformë e GLPS-së, shpreh keqardhje të thellë për humbjen e jetës edhe të një punëtori të sektorit të ndërtimtarisë në ditën e sotme.... 7 Tetor, 2021 Përfaqësuesit e Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) takohen me Avokatin e Popullit Zt. Naim Qelaj Më Shumë Përfaqësuesit e Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL) takohen me Avokatin e Popullit Zt. Naim Qelaj, për të diskutuar shkeljet ligjore në rastet e hidrocentraleve në Deçan dhe Shtërpcë... 30 Korrik, 2021 REAGIM: Gjykata e Apelit dështon ta identifikojë dëmin që hidrocentralet e kundërligjshme i shkaktojnë Deçanit Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL), platformë e themeluar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), ju njofton se:
Gjykata e Apelit ka vendosur kundër Ambientit dhe Interesit të...
7 Qershor, 2021
Gjykata Themelore përsëri vendos në favor të Mjedisit dhe Qytetarëve në rastin e “Parkut të Aventurave” në Gërmi  Më Shumë GLPS dhe Qytetarët Aktivë kishin dërguar padi kundër lejes komunale për Parkun e Aventurave dhe kishin kërkuar që të shtyhej ekzekutimi i kësaj leje deri sa gjykata të vendoste... 3 Qershor, 2021 Luftimi i Problemeve Kolektive Përmes Rasteve Individuale Më Shumë Lady-Justice Nëse besoni se të drejtat tuaja janë shkelur nga një institucion publik në Kosovë, qoftë nëpërmejt veprimit apo mosveprimit, ju mund të aplikoni që ta sillni rastin tuaj në... 19 Nëntor, 2020 Konferencë mbi kërkesën e aprovuar nga GLPS dhe GAIA për shtyrjen e ekzekutimit të Lejes Ujore për Hidrocentralin Brezovica Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (CSL), platformë e themeluar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ka dorëzuar “Padinë për Konflikt Administrativ kundër Lejes Ujore për... 31 Mars, 2021 Padi me kërkesë për shtyrje të ekzekutimit të vendimit për projektin “Parku i Aventurave” në Gërmi Më Shumë Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike ka paraqitur padinë me kërkesë për shtyrje të ekzekutimit të vendimit kundër Vendimit për Leje Mjedisore Komunale 04 Nr. 352/10-151458/20, me të cilin Komuna... 12 Shkurt, 2021 Padia për Mosimplementim të Ligjit për Kontrollin e Duhanit dhe Shkeljes së të Drejtave të Njeriut Më Shumë Rasti i dytë strategjik i dërguar nga Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike ka të bëjë me shkeljen e të drejtës themelore të qytetarëve në jetë dhe shëndet nga institucionet... 24 Dhjetor, 2020

“Exposing Modern Slavery Through
Strategic Litigation”
Justice prevalence, protection of public interest
HOW TO APPLY
“The Fight For a Healthy Environment,
a Debt Owed To The Most Vulnerable”
Respect for the law and the court, and prohibition of hate speech, among others.
yellow LEARN MORE